Házirend

 

Házirend Miskolctapolca Barlangfürdő**** használatához

 • Kiadja Beke Tibor ügyvezető, Miskolci Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
 •  A Miskolctapolca Barlangfürdő üzemeltetője: Miskolci Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3519 Miskolc, Pazár István sétány 1. ).
 • A Miskolctapolca Barlangfürdő tulajdonosa: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.).
 • A Miskolctapolca Barlangfürdő felügyeleti szervei:
  • Miskolc Város Jegyzője (3525 Miskolc, Városház tér. 8.)
  • B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (3501 Miskolc, Meggyesalja u. 12.)
  • Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (3525 Miskolc, Városház tér. 8.)

A Miskolctapolca Barlangfürdő részlegei:

 • pénztár
 • üzemviteli épület: fogadócsarnok, öltözők, vizesblokkok, étterem, kávézó, ajándékbolt, büfé

Beltéri medence:

 • Vadvíz barlangi medence
 • Fürdőcsarnok
 • Termálmedenceék I., II.
 • Csillag-terem barlangi medence
 • Római- medence
 • Hidas- terem

Kültéri medence:

 • Kagyló- medence
 • Kagyló- úszómedence
 • Gyermekmedenceék I., II., III.,
 • Tavi- élménymedence

Szauna-park:

 • finn szauna
 • infra szauna
 • szolárium
 • gőzkabin
 • Float Spa – lebegő kabin
 • merülő medence.

továbbiakban: Fürdő

Általános rendelkezések

 1. Ezen Házirend rendelkezéseinek betartása a jegy megvásárlásával és a Fürdő területére való belépéssel kötelezővé válik a Vendég számára. Aki a Házirendet megsérti, attól a szolgáltatás megtagadható és a Fürdő területének elhagyására kötelezhető. A vendég ebben az esetben jegyár visszatérítést nem követelhet, a szolgáltatás megtagadása miatt felmerülő kártérítésre nem tarthat igényt.
 2. A Házirend a Miskolctapolca Barlangfürdő egész területére vonatkozik.
 3. A Fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott – fürdővezető, műszakvezető, étteremvezető, úszómester  – hivatalos személynek tekintendő, és a Btk. 310. § hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 4. A Fürdőben személyzet a Miskolci Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személy.
 5. A fürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, a személy- és tulajdonvédelmi, a hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Fontos feladatuk, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni.
 6. A Fürdő strandterületek megfigyelésére a Miskolci Turisztikai Kft. zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) üzemeltet a következő feltételekkel:
  1. a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon védelmét szolgálja,
  2. alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.

Kamerarendszer nincs elhelyezve olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés - a helyiség rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).

A kamerarendszer megfelel a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételek a rögzítést követő 5-8 napig kerülnek tárolásra abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez - a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított öt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított hatvan napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A felvételen szereplő természetes személy érintett számára biztosítani kell valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását.

A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a melynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.

 1. A szolgáltatások igénybevétele csak érvényes belépő vagy bérlet ellenében történhet.
 2. A fürdő szolgáltatásait, berendezéseit (különösen pl.: csúszdák, szauna) mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
 3. A fürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a fürdőt nem látogathatják:
 • a lázas, továbbá fertőző betegségekben szenvedő (pl. gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők;
 • a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros bőrelváltozással járó betegségben szenvedők;
 • ittas személyek;
 • a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.

Amennyiben a fent felsoroltak közül bármely állapot fennáll, abban az esetben a fürdő személyzete a szolgáltatások bármelyikét megtagadhatja a vendégtől.

 1. A vendégek kötelesek a személyzet által adott és a figyelmeztető táblákon is feltüntetett utasításokat maradéktalanul betartani.
 2. Rendkívüli medencezárás esetén (például: vis maior, meteorológiai jelenség, higiéniás ok) az úszómester felszólítását követően a vendég köteles a medencét elhagyni. Ilyen esetben a vendég részére jegyár visszatérítés nem történik, továbbá a vendégek a rendkívüli medencezárás miatt kártérítésre nem tarthatnak igényt.
 3. A Fürdő helyi sajátosságaiból eredő, és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza. A szabályzat üzemidő alatt a fürdő vezetőjénél betekintésre a vendégek rendelkezésére áll.
 4. A Fürdő üzemeltetése során tevékenységét A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, és A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet alapján köteles ellátni.
 5. A Fürdő üzemeltetése során köteles biztosítani:
 • a medencék vizének hatóságilag előírt minőségét;
 • a medencék, öltözők és egyéb a Fürdőhöz tartozó területek takarítását,; tisztántartását és fertőtlenítését;
 • a medencék biztonsági felügyeletét;
 • a mentő felszerelések készenlétben tartását;
 • azt, hogy a szűrő forgatóval üzemelő medencéknél a szűrés után a medencékbe visszatérő víz az ivóvízre megállapított minőség követelményének megfeleljen;
 • a medencék napi ürítéseét, amelyet medencék leürítését csak a Vendégek medencéből történő távozása után lehet megkezdeni;
 • az egyes medencékben vállalt vízhőmérsékleteket biztosítását;
 • az előírásoknak megfelelően előkészített és teljesen feltöltött medencét.
 1. A szolgáltatás ára a kiszolgálás díját is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója a vendégtől semmiféle más juttatásra nem tarthat igényt, vagy nem követelhet.
 2. A térítéses szolgáltatások díjszabása a pénztáraknál és a hivatalos weboldalon elérhető ártáblákon olvasható.
 3. A szolgáltatások a vendégek számára érkezésük sorrendjében állnak rendelkezésükre. Kivételt képeznek a terhes anyák, világtalanok és a mozgáskorlátozottak. A fürdőszolgáltatáson kívüli egyéb szolgáltatások (pl. szaunaszeánsz, szolárium, float spa) előzetes regisztráció alapján történik.
 4. Önellátásra nem képes, segítségre szoruló mozgáskorlátozott vendégek segítői belépőjegy megváltása mellett vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait.
 5. A fürdő területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel és felügyeletével, annak felelőssége mellett tartózkodhat.
 6. A 14 éves kor alatti gyermekekKiskorúak a medencéket csak felnőtt felügyelettel használhatják.
 7. Az úszómedencét csak úszni tudó személy/vendég használhatja!
 8. A fürdőmedencék fürdőruhában vehetők igénybe. A strandfürdő területén a topless viselet vagy a naturista napozás, fürdőzés nem megengedett. Nőknél fürdőruha, férfiaknál térd fölé érő fürdőnadrág viselése kötelező. Vitás kérdésekben a fürdő személyzetének jogában áll a fürdőszolgáltatást megtagadni a vendégtől. Fürdőruha gyermek számára is kötelező. 2 éves kor alatt úszópelenka használata kötelező.
 9. A medencék környéke nedves lehet, így nagyobb a csúszásveszély. A balesetek megelőzése érdekében fürdőpapucs használatát javasoljuk.
 10. A fürdőben található berendezések, felszerelések és a tisztaság megóvása az üzemeltető és a vendég közös érdeke. Azt a vendéget, aki a fürdő bármely eszközében, berendezésében, épületében, növényzetében kárt okoz, vagy azokat eltulajdonítja, az üzemeltető a kár megtérítésére kötelezi.
 11. A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján a fürdő területén dohányozni csak a táblával kijelölt helyeken szabad. Kérjük, hogy a cigarettacsikkeket az erre kijelölt csikktartókban helyezzék el.
 12. Vendég a nyitva tartási időn kívül a Fürdő területén nem tartózkodhat.
 13. A medencékbe azok oldalfaláról beugrani nem szabad. Saját és mások testi épségét veszélyeztetni, nyugalmát zavarni nem megengedett.
 14. Az úszómedence kivételével a medencékben vízi játékok (gumi úszólabda, tüdővel felfújható labda) használata megengedett úgy, hogy azzal más vendég nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne veszélyeztesse.
 15. A medencéket a Fürdő sportszervezők, iskolák részére üzemidőben is bérbe adhatja.
 16. Bármilyen protézissel rendelkezők, nyak- és gerincsérültek a csúszdát nem használhatják.
 17. A gyerek medencékben egészségügyi okokból a felnőttek csak állhatnak, valamint a medence szélén ülhetnek.

A Fürdő területén nem megengedett:

 1. A Fürdő területére mások testi épségére veszélyes tárgyat, mérgező, egészségre ártalmas, balesetveszélyes anyagot bevinni.
 2. A fürdő medencéiben és azok 5 méteres közelében körzetében étkezni, italt fogyasztani, törékeny, vagy bármely más balesetet és sérülést előidéző tárgyat bevinni és a medencék vizét egyéb módon szennyezni.
 3. Utcai cipőben, utcai ruházatban, medencében, ill. annak 5 méteres közelében körzetében (pl. wellness, zuhanyzó stb.) tartózkodni.
 4. A medencéket zuhany, lábmosó használata nélkül igénybe venni.
 5. A papucsot medencébe vinni, a medence szélén található rácsszerkezetre tenni illetve azon tartózkodni.
 6. A medence lépcsőjén folyamatosan tartózkodni, akadályozni mások közlekedését.
 7. A fürdő területére állatot bevinni, kivételt képez a 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet értelmében a segítő kutya, amely azonban a medencékben és annak 5 méteres körzetében, ill. zárt térben nem tartózkodhat. A 19/2001.(V.7.) sz. az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak betartása kötelező.
 8. A közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni. A Fürdő területén tilos az obszcén, trágár, gyalázkodó megjegyzések kinyilvánítása, a fizikális bántalmazás, a faji, etnikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatti gyűlöletkeltés, a szexuális indíttatású testi érintkezés továbbá minden olyan magatartásforma, mely utaló lehet szexuális kapcsolat létesítésére, és alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
 9. A fürdő egész területén tilos hajat festeni és hajat vágni, borotválkozni, manikűrözni és pedikűrözni, fogat mosni és bármilyen kozmetikai kezelést végezni.
 10. A vendég vendégeknek tilos tartózkodni elzárt területen vagy üzemi területen. elől elzárt területen nem tartózkodhatni.
 11. Tilos a Fürdő területén tüzet rakni, sátrat építeni, kivéve a napozósátor 2 m2 alapterületig.
 12. Tilos a Fürdő területén zajkeltő tevékenységet folytatni.
 13. Tilos a Fürdő medencéiben működő víz alatti fúvókákat eldugaszolni.
 14. Tilos az úszómedencébe nem tüdővel felfújt labdát, gumimatracot, vagy bármely egyéb játékot, felszerelést, oda nem illő tárgyat bevinni.!

Üzemidő, jegykiadás, belépés

 1. Pénztárnyitás a fürdő nyitásával egy időben, a pénztárzárás a zárórát megelőzően 60 perccel 1 órával történik.
  1. Nyitva tartás nyári/szezonális időszakban, május 01. és - augusztus 31. között:
 • Fürdő és szauna-park: 9:00- 19:00 óra
 • Pénztár zárás: 18:00 óra
 • Medencezárás: 18:30 óra
 • Éjszakai fürdőzés: 19:00- 24:00 óra között szezonban szombatonként
 • Ajándékbolt: 9:00- 18:00 óra
 • Étterem: 9:00 -19:00 óra
 1. Nyitva tartás szezonon kívüli időszakban, január 01. és- április 30., valamint szeptember 01. – december 31. között:
 • Fürdő és szauna-park: 9:00-18:00 óra
 • Pénztár zárás: 17:00 óra
 • Medencezárás: 17:30 óra
 • Szauna est:  19:00- 23:00 óra között
 • Ajándékbolt: 9:00- 17:00 óra
 • Étterem: 9.00-18:00 óra
 1. A fürdő Fürdő folyamatos üzemmódban üzemel. Kiemelt állami ünnepek nyitvatartási rendjét, valamint a szokásostól bármely ok miatt eltérő nyitva tartást interneten – a Fürdő hivatalos honlapján, illetve a Fürdő hivatalos Facebook oldalán –, illetve a Fürdő saját területén a pénztáraknál teszi közzé.
 2. A nyitva tartást a Fürdő vezetősége indokolt esetben – például rendkívüli medencezárás – megváltoztathatja, melyet a pénztárak előtt kifüggesztett hirdetmény formájában és a hangosbemondón azonnal közöl.
 3. A megvásárolt jegy csak a váltás napján, a szezonnak megfelelő alapidőben, napi egyszeri belépésre és arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre kiadták.
 4. A beléptető karpánt/karóra másra át nem ruházható. A beléptető karpánt/karóra jól látható helyen történő viselése mindenki számára kötelező.
 5. A vendég köteles a Fürdő területére történő belépéskor az aktiváltan átadott beléptető karpántot/karórát viselni majd távozáskor leadni. A vendég a karpánt/karóra elvesztése, megrongálódása esetén az okozott kárt az érvényes árszabályzatban meghatározott módon, forintban köteles megtéríteni.
 6. A float Float spa Spa szolgáltatás igénybevételéhez a Vendég által aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot szükséges.
 7. Kedvezményre jogosító feltétel:
 • 4 éves kor alatt a belépés ingyenes;
 • 7-18 év között, valamint a nappali tagozatos tanuló diákigazolványának felmutatásával;
 • nyugdíjas a saját nyugdíjas igazolványának a felmutatásával;
 • csoportkedvezmény 15 fő felett;
 • család: minimum 3 fő esetén, ebből min. 1 fő kiskorú gyermek;
 • MiskolcPont kártya, Miskolc Pass kártya felmutatásával;
 • írásos megállapodás alapján kiadott kuponokkal, pl. Hungary Card, stb.
 1. A kedvezmények jogosítására szolgáló igazolványokat kérés nélkül a pénztári jegyváltáskor be kell mutatni.
 2. Az üzemidőn túli a fürdőt érintő rendezvényekre a működés módjára külön szerződésben rögzített intézkedések az irányadóak.
 3. A szezon elejéhez és végéhez köthető medencenyitásokról és medencezárásokról az üzemeltető dönt.
 4. Pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 5. Az esetleges árváltoztatást az ártáblán vagy a fürdő saját weboldalán illetve facebook oldalánhirdetményen közöljük.

A vendégek észrevétele, az észrevétel kezelése

 1. A Vásárlók Könyve a pénztárakban, szezonális időszakban az ajándékboltban áll a vendégek rendelkezésére.
 2. A vendég Vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást nyújtó személyzet magatartására vonatkozó észrevételeit rögzíteni a Vásárlók Könyvében. Az észrevételt a Fürdő vezetője érdemben köteles vizsgálni, és annak eredményéről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül írásban tájékoztatni.
 3. A vendég Vendég panaszával írásban közvetlenül fordulhat:
 • Miskolctapolca Barlangfürdő fürdővezetőjéhez, 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.
 • Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetőjéhez, 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.
 • Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatójához, 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1.-3.
 • Miskolc MJV Önkormányzat jegyzőjéhez, 3530 Miskolc, Városház tér 8.
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-magyarországi Regionális Felügyelőség miskolci Kirendeltségéhez, 3530 Miskolc, Városház tér 1.

Egészségügyi ellátás, elsősegélynyújtás

 1. A Fürdő üzemideje alatt a Fürdő területén elsősegélynyújtásban képzett alkalmazott is szolgálatban van. Az elsősegélynyújtó hely külön felirattal és jellel van jelölvejelölt.
 2. A vízből mentettekhez az elsősegélynyújtó, ill. az orvos kihívásáért az úszómester a felelős akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát.
 3. A sérülésről a Fürdő jegyzőkönyvet készít, melyet a Baleseti Naplóba történő bejegyzést követően a sérültnek – amennyiben erre alkalmas állapotban van – és a sérültet ellátónak is alá kell írnia.

Talált tárgy, értékőrzés, öltöző

 1. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
 2. Az értékmegőrzőt a vendég saját felelősségére veheti igénybe.
 3. A talált tárgyakat a Fürdő üzemeltetője 30 napig őrzi.
 4. Az öltöző használata kötelező, az öltözőszekrényt, kabint, vállfás megőrzőt a vendég nyitja és távozáskor zárja.
 5. A vendég köteles meggyőződni az öltöző zárjának megfelelő működéséről.
 6. Az öltözőhely rendeltetésszerű használata az öltözőhely biztonságos kezelését szolgálja.
 7. Az öltözőben/ruhatárban kiadott bilétát mindenki köteles magával vinni.
 8. Amennyiben a vendég elveszti a bilétát, abban az esetben a személyzet értesítését követően a vendégnek számot kell adni a szekrényben található tárgyakról, értékekről. Ezt követően mesterkulccsal a szekrény kinyitásra kerül.
 9. A szekrénybiléta elvesztése esetén a kifüggesztett ártábla szerinti pótdíj fizetendő.
 10. A vendéget ért káresetről káreseti jegyzőkönyvet kell felvenni, amely alapja lehet a kár megtérítésének. A káreset mértékéről és megtérítéséről a jegyzőkönyv alapján az üzemeltető dönt. A fürdő kártérítési felelősségére a Ptk. 471. §-ba foglaltak az irányadók.

Wellness és Szauna-park

 1. A szauna kályhák hőfokát és beállításait csak a személyzet változtathatja meg, a vendég azon nem módosíthat.
 2. A wellnessszauna és Float Spa berendezések szabályos használatát a kezelőszemélyzet a vendég kérésére köteles ismertetni.
 3. A vendég saját illóolajat nem használhat a szaunában.
 4. A szaunázás 4 éves kor alatt még szülői felügyelet mellett sem megengedett.
 5. TILOS szaunázni:
 • lázas betegségben, akut ízületi gyulladásban szenvedőknek;
 • visszérproblémákkal küzdőknek, hormonbetegségekben szenvedőknek;
 • szív- és keringési rendellenességben, vesebetegségben szenvedőknek;
 • 4 éves kor alatt;
 • alkoholos állapotban, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt.
 1. A wellness Szauna-park részleg területén strandfelszerelés és egyéb oda nem illő tárgy használata nem megengedett.
 2. A merülő  medence használata előtt a zuhanyzás kötelező.
 3. A wellness Szauna-park teljes területére étel behozni bevinni nem megengedettlehet.
 4. A wellness Szauna-park teljes területén csak a helyszínen vásárolt ital fogyasztható.
 5. A szauna kabinokban a fürdőlepedő, törölköző használata kötelező.
 6. A wellnessben Szauna-parkban a vendég viselkedésével, mozgásával és magatartásával másik vendég nyugalmát és pihenését nem zavarhatja.
 7. A wellness szauna igénybevétele a zárórát megelőző 30 percben már nem lehetséges.
 8. A float spa részlegbenSzauna-parkban a vendég részére rosszullét esetén vészjelző csengő használata biztosított.

Hangosbemondó

 1. A hangosbemondón keresztül a Fürdő üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás, fontos üzenetközvetítés, kellemes, hangulatos zenei szolgáltatása és a Fürdő szerződött partnereinek reklámanyagának közlése lehetséges.
 2. A hangosbemondó olyan hangerővel működik, ami a vendégek nyugalmát, pihenését nem zavarja.

Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység

 1. A Fürdőben kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység folyik.
  1. kereskedelmi egység: Ajándékbolt
  2. vendéglátó-ipari szolgáltató: Étterem, Kávézó, Tüske bár
Ugrás az oldal tetejére